cortizo es qualitat

Aquesta característica és intrínseca a totes i cadascuna de les fases del procés productiu. Des del Departament de Control de Qualitat es realitzen diàriament exhaustius controls de totes les variables, a cada procediment, amb l’objectiu d’assolir els més alts estàndards en aquesta matèria. La qualitat del producte final CORTIZO es fonamenta en els estrictes assaigs duts a terme tant a laboratoris oficials externs (nacionals i internacionals) com per personal tècnic als bancs d’assaig propis.

RAPIDESA

Sabem que el que és urgent no pot esperar per això a CORTIZO son conscients que el que és urgent no pot esperar. Per aquest motiu garantim la màxima celeritat a les comandes. Tot això sense renuciar els més alts estàndards de qualitat en fabricació que constitueixen la millor garantia per a la perfecta realització de qualsevol tipus de projecte, des dels més senzills als més exigents. Color standar: 10 dies laborables Color especial: 25 dies laborables

VIDRE

Amb l’objectiu de proporcionar el millor servei, CORTIZO ofereix els seus productes vidres o sense vidres. A més, proporciona un ampli ventall de possibilitats perquè les prestracions del conjunt sigui òptim:
» Standard: intercalari en alumini negre
» Possibilitat intercalari tradicional
» Prestacions tèrmiques
» Prestacions acústiques
» Màxima seguretat

garanties

CORTIZO, certifica que els seus productes compten amb les màximes certificacions de
qualitat del mercat que garanteixen la major fiabilitat i durabilitat.

A70 ABISAGRADA

A70 ABISAGRADA de 70 mm de profunditat de marc amb una capacitat màxima de vidre de 42 mm. La seva perfileria de 5 càmeres interiors en marc i fulla li confereix una gran eficiència energètica amb un valor de transmitància Uw des de 0,9 W/m²K. Possibilitat de fulles amb estètica recta, aixamfranada o corba.

A 84 ABISAGRADA

A 84 PASSIVHAUS 1.0

a84 abisagrada

A 84 HOJA OCULTA PASSIVHAUS

A 84 HOJA OCULTA

alcover

E 170 CORREDERA ELEVABLE

C 70 CORREDERA

colors en stock

COLORS ESPECIALS

MANETES PER A PORTES

GAMA SECUSTIC

GAMA CORTIZO

MANILLA CORTIZO ACODADA

MANILLA CORTIZO PORTA

GAMA ACODADA CORREDERAS

PROFESIONALITAT

A CORTIZO son conscients que un tracte personalitzat és la clau de l’èxit, per això compten amb un
equip tecnicocomercial a disposició dels nostres clients per donar una resposta immediata. L’ objectiu és optimitzar l’adequació i integració de l’àmplia gamma de productes amb què treballem als diferents projectes en marxa proporcionant informació exacta i veraç en cadascuna de les fases.
» Assistència tècnica personalitzada
» Consultes sobre normatives
» Etiqueta energètica
» Marcat CE
» Informació en temps real de l’estat de les comandes
» Previsions de lliurament