Fusteria de alumini

Sistema de carpinteria per finestres i portes, de fàcil construcció, robusta i molt funcional.

  • Ferratge estàndard de cambra europea i gomes d'estanqueïtat en EPDM.
  • Dimensions base del sistema:
    • Marc: amplada 40 mm.
    • Fulla: amplada 47 mm.
  • Ingletes de marc i fulla amb esquadra d'alumini fos.
  • Espessor màxim de vidre de 24 mm.
  • Permet tot tipus d'obertures interiors i exteriors.
ASSAJOS FÍSICS    
Permeabilitat a l'aire UNE-EN-1026/2000 CLASSE 4 Assaig
ENSATE C 96847
CLASSE 2
Mínima exigida a la zona més desfavorable
Estanqueïtat a l'aigua UNE-EN-1027/2000 CLASSE
9A
Assaig
ENSATE C 96843
-
Resistència al vent UNE-EN-12211/2000 CLASSE
C4
Assaig
ENSATE C 96843
-
Assajos realitzats amb una finestra de 1,20 x 1,20 m. de dues fulles amb obertura oscilobatient.

 

TRANSMITÀNCIA TÈRMICA  

Isotermas

UMarc-Fulla= 5,70 w/m2ºk Segons catàleg de elements constructius del C.T.E.
UFinestra= 3,92 w/m2ºk Per una finestra de 1,2x1,2 m.amb vidre 4/12/4
UFinestra= 3,19 w/m2ºk Per una finestra de 1,2x1,2 m. amb vidre 4/12/4 baix emissiu

 

ALUMINIS XAVIER, S.L. · C/ Tamarit de Llitera, 9, baixos · 25008 · Lleida · Telf. 973 808 077 | Email: xavier@aluminislleida.com · Termes i condicions | credits